This text will be replaced
" Rektör adayı olarak, bu onurlu ve bir o kadar da zor ve meşakkatli göreve talip olurken, siz değerli meslektaşlarımın birikimlerinin en büyük desteğim olacağına ve ancak sizlerle akıl birliği yaparak, el ele, omuz omuza vererek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. "


Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Meslektaşlarım,


Üniversiteler, bilginin üretilip genç kuşaklara aktarıldığı ve teknolojiye dönüştürüldüğü, kültürel değerlerin geliştirildiği evrensel kurumlardır. Akdeniz Üniversitesi’nin temeli 1973 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Antalya Tıp Fakültesi’nin kurulması ile atılmıştır. 1982 yılında Antalya Tıp Fakültesi’nin Ankara Üniversitesi’nden ayrılması ve yeni fakültelerin de açılmasıyla Akdeniz Üniversitesi kurulmuştur.

30 yıllık geçmişinde bünyesinden iki üniversitenin daha doğmasına öncülük eden Akdeniz Üniversitesi, 30. yaşında 17 fakülte, 7 enstitü, 5 yüksek okul ve 13 meslek yüksek okulu barındırmaktadır. Üniversitemiz yerleşke üniversitesi olmakla birlikte, yerleşke dışında da neredeyse her ilçemizde bir akademik birimimiz bulunmaktadır.

Üniversitemizin genç bir kurum olmasına ve şimdiye kadar özveriyle çalışmış idarecilerinin katkılarına rağmen, ivedilikle çözüm bekleyen çok sayıda sorunu birikmiştir. Bu sorunların her birinin kendine özgü çözümler beklediğinin, siz değerli öğretim üyelerinin, idari çalışanların ve öğrencilerimizin birçok beklentisi olduğunun bilincindeyim.

Tüm akademik birimlerin ve ortak kullanıma yönelik destek unsurlarının çağdaş ve kullanışlı, yeteri kadar geniş mekanlara sahip olmasına, daha fazla teknik ekipman ve yardımcı personele, daha az bürokrasiye, daha çok güvene, saygıya ve aidiyet duygusuna, ayrıştırmaya değil yakınlaştırmaya ihtiyacımız olduğunun farkındayım. Uluslar arası camiada Türkiye dediğiniz zaman anımsanan iki şehirden birisi olan Antalya’nın tek kamu üniversitesi olan Akdeniz Üniversitesi’nin, Antalya’nın ulaşmış olduğu marka değerinin çok gerisinde kaldığını da üzülerek görmekteyim.

Uluslararası tanınırlıkta, Antalya şehrinin elde ettiği başarıyı, Akdeniz Üniversitesi’nin sadece organ naklinde değil, her alanda neden elde edemediğini analiz ederek çözüm projeleri üretmek üzere, sizlerle birlikte güçlü bir ekip ruhu özgüllüğü ile Akdeniz Üniversitesi’nin 2012-2016 döneminde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayabiliriz.

Ortaya koyacağımız ve sizlerin katkılarıyla geliştirilecek projeleri, üniversitemizin tüm mensuplarının görüş ve önerileri doğrultusunda hayata geçirip Akdeniz Üniversitesi’ni hak ettiği seviyeye ulaştırmak üzere Rektörlük görevine talibim. Bu onurlu ve bir o kadar da zor ve meşakkatli göreve aday olurken, siz değerli meslektaşlarımın birikimlerinin, en büyük desteğim olacağına ve ancak sizlerle akıl birliği yaparak, el ele, omuz omuza vererek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. İbrahim DEMİR

Akdeniz Üniversitesi 2012 Rektör Adayı